25.6.2018
INTA_AD(2018)619279
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Ārlietu komitejai
par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2017/2283(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Jarosław Wałęsa

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 152kWORD 68k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika