25.6.2018
INTA_AD(2018)619279
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till utskottet för utrikesfrågor
över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2017/2283(INI))
Föredragande av yttrande: Jarosław Wałęsa

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 145kWORD 65k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy