Udtalelse - INTA_AD(2021)689605Udtalelse
INTA_AD(2021)689605

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om en europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
(2021/2011(INI))
Ordfører for udtalelse (*): Roman Haider

14.7.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: