MNENJE
Odbora za mednarodno trgovino
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o evropski strategiji za kritične surovine
(2021/2011(INI))
Pripravljavec mnenja (*): Roman Haider

14.7.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: