Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - INTA_AM(2013)516721Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
INTA_AM(2013)516721

  Návrh uznesenia
  Vital Moreira, Helmut Scholz
  (PE513.250v01-00)
  o rokovaniach o dvojstrannej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou
  (2013/2674(RSP))

  23.8.2013

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: