Poprawki - INTA_AM(2015)552035Poprawki
INTA_AM(2015)552035

Projekt sprawozdania
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)
w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(2014/2228(INI))

30.3.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: