Amendamente - INTA_AM(2015)552035Amendamente
INTA_AM(2015)552035

Proiect de raport
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)
conținând recomandările adresate de Parlamentul European Comisiei privind negocierile pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)
(2014/2228(INI))

30.3.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: