Pozměňovací návrhy - INTA_AM(2019)643172Pozměňovací návrhy
INTA_AM(2019)643172

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 15
Návrh doporučení
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
Návrh rozhodnutí
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: