Ændringsforslag - INTA_AM(2019)643172Ændringsforslag
INTA_AM(2019)643172

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 15
Udkast til henstilling
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
Forslag til afgørelse
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: