Módosítások - INTA_AM(2019)643172Módosítások
INTA_AM(2019)643172

MÓDOSÍTÁS
1 - 15
Ajánlástervezet
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
Határozatra irányuló javaslat
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: