Amendementen - INTA_AM(2019)643172Amendementen
INTA_AM(2019)643172

AMENDEMENTEN
1 - 15
Ontwerpaanbeveling
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam
Voorstel voor een besluit
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: