Amendamente - INTA_AM(2019)643172Amendamente
INTA_AM(2019)643172

AMENDAMENTELE
1 - 15
Proiect de recomandare
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
Propunere de decizie
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: