Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

12.11.2019
INTA_AM(2019)643172
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 15
Návrh odporúčania
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
Návrh rozhodnutia
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 189kWORD 70k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia