14.11.2019
INTA_AM(2019)643174
AMENDEMENTEN
1 - 76
Ontwerpverslag
Jan Zahradil
(PE1190682v01-00)
Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds
Voorstel voor een besluit
(COM 05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358M(NLE)))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 255kWORD 137k
Juridische mededeling - Privacybeleid