14.11.2019
INTA_AM(2019)643175
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 214
Udkast til betænkning
Jan Zahradil
(PE1190477v01-00)
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
Forslag til afgørelse
(06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356M(NLE))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 400kWORD 175k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik