Tarkistukset - INTA_AM(2021)699064Tarkistukset
INTA_AM(2021)699064

TARKISTUKSET
103 - 318
Mietintöluonnos
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)
Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))

18.10.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: