Ändringsförslag - INTA_AM(2021)699064Ändringsförslag
INTA_AM(2021)699064

ÄNDRINGSFÖRSLAG
103 - 318
Förslag till betänkande
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)
Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling
Förslag till förordning
(COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))

18.10.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: