PDF 174kWORD 280k

 

Udvalget om International Handel

 

INTA(2019)0902_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. september 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-17.00 og 17.00-18.30  (koordinatormøde)

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 2. september 2019 kl. 15.00-18.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.773v01-00

         23. juli 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 18. juli 2019

4. Meddelelser fra formanden

5. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling af budgetændringsforslag

         Behandling af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

* * *

For lukkede døre

6. Status over internationale handelsforhandlinger

INTA/9/00691

         Drøftelse med Sabine Weyand, generaldirektør for GD Handel, Kommissionen

7. Status med hensyn til gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen mellem EU og Korea

Den 3. september 2019 kl. 9.00-12.30

8. Redegørelse ved Ville Skinnari, Finlands minister for udviklingssamarbejde og udenrigshandel, på vegne af rådsformandskabet, om det finske formandskabs prioriteter inden for international handelspolitik

*** Elektronisk afstemning *** kl. 10.00

9. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling og vedtagelse af budgetændringsforslag

Frist for budgetændringsforslag: den 25. juli 2019 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

10. Fremlæggelse af rapporten om handels- og investeringshindringer for 2018

11. Redegørelse ved Kommissionen for resultatet af de handelsrelaterede aspekter af G20-topmødet i Osaka den 28.-29. juni 2019

12. Den seneste udvikling i EU's investeringspolitik

For lukkede døre

13. Unionens bilæggelse af handelstvister

INTA/9/00693

         Redegørelse ved Kommissionen

Den 3. september 2019 kl. 15.00-17.00

14. Fremlæggelse af de handelsrelaterede aspekter af den fælles meddelelse "Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien: En fælles indsats for en fælles fremtid"

15. Redegørelse for EU's præferenceoprindelsesregler

16. Fremlæggelse af rapporten om gennemførelsen af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2018

17. Diverse sager

18. Næste møder

         23.-24. september 2019 (Bruxelles)

Den 3. september 2019 kl. 17.00-18.30  (for lukkede døre)

19. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 29. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik