PDF 173kWORD 280k

 

Tarptautinės prekybos komitetas

 

INTA(2019)0902_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–17.00 val. ir 17.00–18.30 val.  (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–18.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.773v01-00

         2019 m. liepos 23 d. PV – PE639.820v01-00

3. Pirmininko pranešimai dėl 2019 m. liepos 18 d. koordinatorių sprendimų

4. Pirmininko pranešimai

5. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Biudžeto pakeitimų svarstymas

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas

* * *

Uždaras

6. Tarptautinės prekybos derybų dabartinė padėtis

INTA/9/00691

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos Prekybos GD generaline direktore Sabine Weyand

7. ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimo dabartinė padėtis

2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–12.30 val.

8. Suomijos vystomojo bendradarbiavimo ir užsienio prekybos ministro, atstovaujančio pareigas einančiam ES Tarybos pirmininkui, Ville Skinnari pranešimas apie Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje

*** Elektroninis balsavimas *** 10.00 val.

9. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Biudžeto pakeitimų svarstymas ir priėmimas

Biudžeto pakeitimų pateikimo terminas : 2019 m. liepos 25 d. 12 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

10. 2018 m. prekybos ir investavimo kliūčių ataskaitos pristatymas

11. Komisijos pranešimas apie 2019 m. birželio 28–29 d. Osakoje vykusio G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus su prekyba susijusiais klausimais

12. Naujausi ES investicijų politikos pokyčiai

Uždaras

13. ES prekybos politika ir ginčų sprendimas

INTA/9/00693

         Komisijos pranešimas

2019 m. rugsėjo 3 d. 15.00–17.00 val.

14. Bendro komunikato „Europos Sąjunga, Lotynų Amerika ir Karibai: bendros ateities kūrimo pastangos“ su prekyba susijusių aspektų pristatymas

15. ES preferencinių kilmės taisyklių pristatymas

16. Makrofinansinės pagalbos (MFP) trečiosioms šalims įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos pristatymas

17. Kiti klausimai

18. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 23–24 d. (Briuselis)

2019 m. rugsėjo 3 d. 17.00–18.30 val.  (uždaras)

19. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika