PDF 178kWORD 280k

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

 

INTA(2019)0902_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 2 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 17.00 u 17.00 – 18.30  (laqgħa tal-koordinaturi)

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

It-2 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.773v01-00

         it-23 ta' Lulju 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Avviżi tal-president rigward id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi tat-18 ta' Lulju 2019

4. Avviżi tal-president

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eżami tal-emendi baġitarji

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

* * *

Bil-magħluq

6. Is-sitwazzjoni attwali tan-Negozjati Kummerċjali Internazzjonali

INTA/9/00691

         Skambju ta' fehmiet ma' Sabine Weyand, Direttur Ġenerali għall-Kummerċ, il-Kummissjoni

7. Is-sitwazzjoni bħalissa tal-implimentazzjoni tal-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea

It-3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

8. Preżentazzjoni minn Ville Skinnari, Ministru għall-Kooperazzjoni fl-Iżvilupp u l-Kummerċ Barrani, li jirrappreżenta l-President fil-Kariga tal-Kunsill, dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Finlandiża fil-qasam tal-Politika tal-Kummerċ Internazzjonali

*** Votazzjoni elettronika *** fl-10.00

9. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eżami u adozzjoni tal-emendi baġitarji

Skadenza għat-tressiq tal-emendi għall-baġit: il-25 ta' Lulju 2019, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

10. Preżentazzjoni tar-Rapport dwar l-Ostakoli għall-Kummerċ u l-Investiment għas-sena 2018

11. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-aspetti relatati mal-kummerċ tas-Summit tal-G20 f'Osaka, 28 – 29 ta' Ġunju 2019

12. Żviluppi reċenti fil-politika tal-UE dwar l-investimenti

Bil-magħluq

13. Is-soluzzjoni tat-tilwim kummerċjali tal-Unjoni

INTA/9/00693

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

It-3 ta' Settembru 2019, 15.00 – 17.00

14. Preżentazzjoni tal-komunikazzjoni konġunta "L-Unjoni Ewropea, l-Amerka Latina u l-Karibew: naħdmu flimkien għal futur komuni" – aspetti relatati mal-kummerċ

15. Preżentazzjoni dwar "Ir-regoli preferenzjali tal-oriġini tal-UE"

16. Preżentazzjoni tar-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja (MFA) lil pajjiżi terzi fl-2018

17. Kwistjonijiet varji

18. Laqgħat li jmiss

         it-23 u l-24 ta' Settembru 2019 (Brussell)

It-3 ta' Settembru 2019, 17.00 – 18.30  (bil-magħluq)

19. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza