PDF 172kWORD 280k

 

Commissie internationale handel

 

INTA(2019)0902_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.773v01-00

         23 juli 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 18 juli 2019

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandeling begrotingsamendementen

         Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

* * *

Met gesloten deuren

6. Stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen

INTA/9/00691

         Gedachtewisseling met Sabine Weyand, directeur-generaal Handel, Commissie

7. Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van het hoofdstuk Handel en Duurzame Ontwikkeling van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Korea

3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

8. Presentatie door Ville Skinnari, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Externe Handel, als vertegenwoordiger van de fungerend voorzitter van de Raad, over de prioriteiten van het Finse Voorzitterschap inzake het internationaal handelsbeleid

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

9. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandeling en goedkeuring begrotingsamendementen

Termijn voor de indiening van begrotingsamendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

10. Presentatie van het verslag over handels- en investeringsbelemmeringen voor het jaar 2018

11. Uiteenzetting door de Commissie over de resultaten van de handelsgerelateerde aspecten van de G20-top in Osaka, 28-29 juni 2019

12. Recente ontwikkelingen in het Europese investeringsbeleid

Met gesloten deuren

13. De beslechting van handelsgeschillen in de Unie

INTA/9/00693

         Uiteenzetting door de Commissie

3 september 2019, 15.00 - 17.00 uur

14. Presentatie van de gezamenlijke mededeling "Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke toekomst" – handelsgerelateerde aspecten

15. Uiteenzetting over "Preferentiële oorsprongsregels van de EU"

16. Presentatie van het verslag over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2018

17. Rondvraag

18. Volgende vergaderingen

         23-24 september 2019 (Brussel)

3 september 2019, 17.00 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

19. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid