PDF 171kWORD 280k

 

Utskottet för internationell handel

 

INTA(2019)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 september 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–17.00 och kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

2 september 2019 kl. 15.00–18.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.773v01-00

         23 juli 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut av den 18 juli 2019

4. Meddelanden från ordföranden

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling av budgetändringsförslag

         Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse

* * *

Inom stängda dörrar

6. Läget avseende internationella handelsförhandlingar

INTA/9/00691

         Diskussion med Sabine Weyand, generaldirektör för handel, kommissionen

7. Lägesrapport om genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

3 september 2019 kl. 9.00–12.30

8. Föredragning av Ville Skinnari, utvecklings- och utrikeshandelsminister, företrädare för rådets tjänstgörande ordförande, om det finländska ordförandeskapets prioriteringar på området internationell handelspolitik

*** Elektronisk omröstning *** kl. 10.00

9. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

INTA/9/00543

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling och antagande av budgetändringsförslag

Tidsfrist för ingivande av budgetändringsförslag: 25 juli 2019 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

10. Presentation av rapporten om hinder för handel och investeringar för 2018

11. Kommissionen redogör för resultatet av de handelsrelaterade aspekterna av G20-toppmötet i Osaka den 28–29 juni 2019

12. Den senaste utvecklingen av EU:s investeringspolitik

Inom stängda dörrar

13. Unionens mekanism för lösning av handelstvister

INTA/9/00693

         Föredragning av kommissionen

3 september 2019 kl. 15.00–17.00

14. Presentation av det gemensamma meddelandet ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien – med förenade krafter för en gemensam framtid” – handelsrelaterade aspekter

15. Presentation av ”EU:s preferentiella ursprungsregler”

16. Presentation av rapporten om genomförandet av makroekonomiskt stöd till tredjeländer under 2018

17. Övriga frågor

18. Kommande sammanträden

         23–24 september 2019 (Bryssel)

3 september 2019 kl. 17.00–18.30  (inom stängda dörrar)

19. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy