PDF 190kWORD 333k

 

Výbor pro mezinárodní obchod

 

INTA(2019)1202_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. prosince 2019, 15:00–17:30 a 17:30–18:30  (schůze koordinátorů)

Úterý 3. prosince 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

2. prosince 2019, 15:00–17:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         6.–7. listopadu 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4. Sdělení předsedy

5. Oprava nařízení o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000
***I 2018/0158(COD)

6. Výměna názorů s Evropskou obchodní komorou ve Vietnamu, Mezinárodní organizací práce a Mezinárodní konfederací odborových svazů o dohodě o volném obchodu a dohodě o ochraně investic, které byly uzavřeny mezi EU a Vietnamem

7. Výměna názorů o uplatňování nařízení proti mučení (nařízení č. (EU) 2019/125)

2. prosince 2019, 17:30–18:30  (neveřejná)

8. Schůze koordinátorů

3. prosince 2019, 9:00–12:30

9. Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

10. Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Zpravodaj:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

INTA*

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         výměna názorů

*** Elektronické hlasování *** v 10:00

11. Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Zpravodajka:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. listopadu 2019, 18:00

12. Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Zpravodaj:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. listopadu 2019, 18:00

*** Konec elektronického hlasování ***

13. Činnosti monitorovacích skupin

INTA/9/01201

         zpráva příslušnému výboru

14. Aktuální stav postupu dočasného odnětí celních preferencí pro Kambodžu podle nařízení o systému všeobecných celních preferencí (nařízení č. (EU) No 978/2012)

15. Výměna názorů o uplatňování nařízení o dovozu minerálů pocházejících z oblastí postižených konfliktem (nařízení (EU) č. 2017/821)

Společná rozprava

16. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 17:00

17. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 17:00

* * *

Společná rozprava

18. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 17:00

19. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

AFET, DEVE

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 17:00

* * *

3. prosince 2019, 15:00–17:00

Veřejné slyšení

20. Můžeme zachránit Odvolací orgán WTO?

INTA/9/01860

         slyšení (viz samostatný program)

3. prosince 2019, 17:00–18:30

21. Představení zprávy „Z Evropy do světa: pochopení výzev pro evropské podnikatelky“

22. Vystoupení Komise s prezentací zprávy o uplatňování nařízení (ES) č. 428/2009 o kontrole vývozu zboží dvojího užití

23. Různé

24. Příští schůze

         20.–21. ledna 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 2. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí