PDF 185kWORD 331k

 

Udvalget om International Handel

 

INTA(2019)1202_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. december 2019 kl. 15.00-17.30 og 17.30-18.30  (koordinatormøde)

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Den 2. december 2019 kl. 15.00-17.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         6.-7. november 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

4. Meddelelser fra formanden

5. Berigtigelse til "Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000"
***I 2018/0158(COD)

6. Drøftelse med Det Europæiske Handelskammer i Vietnam, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Den Internationale Faglige Sammenslutning (ITUC) om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam

7. Drøftelse om gennemførelsen af forordningen om bekæmpelse af tortur (forordning (EU) 2017/821)

Den 2. december 2019 kl. 17.30-18.30  (for lukkede døre)

8. Koordinatormøde

Den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30

9. Konkurrencepolitik - årlig beretning

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Kor.udv.:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

10. Adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Ordfører:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Kor.udv.:

 

INTA*

 

 

Udtalelser:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Drøftelse

*** Elektronisk afstemning *** kl. 10.00

11. Makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Ordfører:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 14. november 2019 kl. 18.00

12. Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Ordfører:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

         Frist for ændringsforslag: den 14. november 2019 kl. 18.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

13. Opfølgningsgruppernes aktiviteter

INTA/9/01201

         Aflæggelse af rapport til udvalg

14. Status med hensyn til proceduren for midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer for Cambodja og Myanmar i henhold til GSP-forordningen (forordning (EU) nr. 978/2012)

15. Drøftelse om gennemførelsen af "forordningen om konfliktmineraler" (forordning (EU) 2017/821)

Forhandling under ét

16. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Ordfører:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 17.00

17. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Ordfører:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 17.00

* * *

Forhandling under ét

18. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Ordfører:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

AFET, DEVE

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 17.00

19. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Ordfører:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

AFET, DEVE

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 17.00

* * *

Den 3. december 2019 kl. 15.00-17.00

Offentlig høring

20. Kan WTO's Appelinstans reddes?

INTA/9/01860

         Høring (se særskilt program)

Den 3. december 2019 kl. 17.00-18.30

21. Fremlæggelse af rapporten "From Europe to the world: understanding challenges for European business women"

22. Fremlæggelse ved Kommissionen af gennemførelsesrapporten om EU's eksportkontrolordning for produkter med dobbelt anvendelse (forordning (EF) nr. 428/2009)

23. Diverse sager

24. Næste møder

         20.-21. januar 2020 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 2. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik