PDF 179kWORD 1104k

 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

 

INTA(2019)1202_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. detsember 2019 kell 15.00–17.30 ja 17.30–18.30 (koordinaatorite koosolek)

Teisipäev, 3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)

2. detsember 2019 kell 15.00–17.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         6.–7. november 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

4. Juhataja teadaanded

5. Parandus määruses, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000
***I 2018/0158(COD)

6. Arvamuste vahetus Euroopa Kaubanduskojaga Vietnamis, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO) ja Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooniga (ITUC) ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu üle

7. Arvamuste vahetus piinamisvastase määruse (määrus (EL) nr 2019/125) rakendamise üle

2. detsember 2019 kell 17.30–18.30 (kinnine koosolek)

8. Koordinaatorite koosolek

3. detsember 2019 kell 9.00–12.30

9. Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Vastutav:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

10. Kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu riigihangete siseturule ning menetlused, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Raportöör:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Vastutav:

 

INTA*

 

 

Arvamused:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Arvamuste vahetus

*** Elektrooniline hääletus *** kell 10.00

11. Jordaania Hašimiidi Kuningriigile antav makromajanduslik finantsabi

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Raportöör:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. november 2019 kell 18.00

12. Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Raportöör:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Soovituse projekti vastuvõtmine (nõusolek)

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. november 2019 kell 18.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

13. Järelevalverühmade tegevus

INTA/9/01201

         Aruanne parlamendikomisjonile

14. Kambodžale tariifsete soodustuste ajutise peatamise menetluse hetkeseis üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse (määrus (EL) nr 978/2012) raames

15. Arvamuste vahetus konfliktimineraalide määruse (määrus (EL) nr 2017/821) rakendamise üle

Ühine arutelu

16. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Raportöör:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 17.00

17. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Raportöör:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 17.00

* * *

Ühine arutelu

18. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Raportöör:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 17.00

19. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Raportöör:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Vastutav:

 

INTA

 

 

Arvamused:

 

AFET, DEVE

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 17.00

* * *

3. detsember 2019 kell 15.00–17.00

Avalik kuulamine

20. Kas WTO apellatsioonikogu on võimalik päästa?

INTA/9/01860

         Kuulamine (vt eraldi kava)

3. detsember 2019 kell 17.00–18.30

21. Raporti „Euroopast maailma: Euroopa naisettevõtjate probleemide mõistmine“ esitlus

22. Euroopa Komisjoni ettekanne kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli eeskirjade rakendamisaruande (määrus (EL) nr 428/2009) kohta

23. Muud küsimused

24. Järgmised koosolekud

         20.–21. jaanuar 2020 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika