PDF 188kWORD 333k

 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

 

INTA(2019)1202_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. december 2., hétfő, 15.00–17.30 és 17.30–18.30  (Koordinátorok ülése)

2019. december 3., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (1G-3)

2019. december 2., 15.00–17.30

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. november 6–7. PV – PE643.179v01-00

3. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

4. Az elnök közleményei

5. Helyesbítés az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosítása tárgyában
***I 2018/0158(COD)

6. Eszmecsere a Vietnámban működő Európai Kereskedelmi Kamarával, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetséggel (ITUC) az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásról és az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodásról

7. Eszmecsere a kínzás elleni rendelet ((EU) 2019/125) végrehajtásáról

2019. december 2., 17.30–18.30  (zárt ülés)

8. Koordinátorok ülése

2019. december 3., 9.00–12.30

9. Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Illetékes:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

10. Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Előadó:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Illetékes:

 

INTA*

 

 

Vélemény:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Eszmecsere

*** Elektronikus szavazás *** 10.00-kor

11. A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Előadó:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Jelentéstervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 14., 18.00

12. A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Előadó:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 14., 18.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

13. A nyomonkövetési csoportok tevékenysége

INTA/9/01201

         Jelentés a bizottságnak

14. A GSP-rendelet (978/2012/EU) értelmében Kambodzsának biztosított tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására irányuló eljárás jelenlegi állása

15. Eszmecsere a konfliktusövezetekből származó ásványokról szóló rendelet ((EU) 2017/821) végrehajtásáról

Együttes vita

16. Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 11., 17.00

17. Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 11., 17.00

* * *

Együttes vita

18. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 11., 17.00

19. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Előadó:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Illetékes:

 

INTA

 

 

Vélemény:

 

AFET, DEVE

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 11., 17.00

* * *

2019. december 3., 15.00–17.00

Nyilvános meghallgatás

20. Meg tudjuk-e menteni a WTO Fellebbezési Testületét?

INTA/9/01860

         Meghallgatás (lásd a külön programot)

2019. december 3., 17.00–18.30

21. Az „Európából a világba: az európai vállalkozó nők előtt álló kihívások megértése” című jelentés ismertetése

22. A Bizottság tájékoztatója a kettős felhasználású termékek kivitelének uniós ellenőrzéséről szóló rendeletre (428/2009/EK) vonatkozó végrehajtási jelentésről

23. Egyéb kérdések

24. Következő ülés(ek)

         2020. január 20–21. (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. december 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat