PDF 181kWORD 331k

 

Commissie internationale handel

 

INTA(2019)1202_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 december 2019, 15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Dinsdag 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

2 december 2019, 15.00 - 17.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6-7 november 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rectificatie op “Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad”
***I 2018/0158(COD)

6. Gedachtewisseling met de Europese Kamer van Koophandel in Vietnam, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) over de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en de investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam

7. Gedachtewisseling over de tenuitvoerlegging van de antifolteringsverordening (Verordening (EU) 2019/125)

2 december 2019, 17.30 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenvergadering

3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

9. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Bevoegd:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

10. Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Rapporteur:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA*

 

 

Adviezen:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Gedachtewisseling

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

11. Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Rapporteur:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 18.00 uur

12. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Rapporteur:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 18.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

13. Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

         Verslaggeving aan de commissie

14. Stand van zaken van de procedure voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja op grond van de SAP-verordening (Verordening (EG) nr. 978/2012)

15. Gedachtewisseling over de tenuitvoerlegging van de verordening inzake conflictmineralen (Verordening (EU) 2017/821)

Gezamenlijke behandeling

16. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

17. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

* * *

Gezamenlijke behandeling

18. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

19. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

* * *

3 december 2019, 15.00 - 17.00 uur

Openbare hoorzitting

20. Kunnen we de beroepsinstantie van de WTO redden?

INTA/9/01860

         Hoorzitting (zie afzonderlijk programma)

3 december 2019, 17.00 - 18.30 uur

21. Presentatie van het verslag “From Europe to the world: understanding challenges for European businesswomen”

22. Presentatie door de Commissie van het verslag over de uitvoering van de Europese controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Verordening (EG) nr. 428/2009)

23. Rondvraag

24. Volgende vergaderingen

         20-21 januari 2020 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid