PDF 180kWORD 1125k

 

Comisia pentru comerț internațional

 

INTA(2019)1202_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 2 decembrie 2019, 15.00 - 17.30 și 17.30 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)

Marți, 3 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

2 decembrie 2019, 15.00 - 17.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6-7 noiembrie 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

4. Comunicări ale președinției

5. Rectificare la „Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului”
***I 2018/0158(COD)

6. Schimb de opinii cu Camera Europeană de Comerț din Vietnam, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) referitoare la Acordul de liber schimb UE-Vietnam și Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam

7. Schimb de opinii pe tema punerii în aplicare a Regulamentului UE împotriva torturii [Regulamentul (UE) 2017/821]

2 decembrie 2019, 17.30 - 18.30 (cu ușile închise)

8. Reuniune a coordonatorilor

3 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

9. Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019

 INTA/9/01612

  2019/2131(INI) 

Raportoare pentru aviz:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Comisie competentă:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

         Examinarea proiectului de aviz

10. Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

 INTA/9/00039

 ***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Raportor:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Comisie competentă:

 

INTA*

 

 

Avize:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

         Schimb de opinii

*** Votare electronică *** ora 10.00

11. Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

 INTA/9/01222

 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Raportoare:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

AFET –

Decizie: fără aviz

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2019, 18.00

12. Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

 INTA/9/00467

 *** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Raportor:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Decizie: fără aviz

 

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2019, 18.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

13. Activitățile grupurilor de monitorizare

 INTA/9/01201

         Raport prezentat comisiei

14. Situația actuală a procedurii de retragere temporară a preferințelor tarifare pentru Cambodgia în temeiul Regulamentului privind SGP [Regulamentul (UE) nr.978/2012]

15. Schimb de opinii pe tema punerii în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict [Regulamentul (UE) nr. 2017/821]

Discuție în comun

16. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

 INTA/9/00393

 *** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Raportor:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, PECH

         Examinarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, 17.00

17. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

 INTA/9/01391

  2018/0356M(NLE) 

Raportor:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, PECH

         Examinarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, 17.00

* * *

Discuție în comun

18. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

 INTA/9/00391

 *** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

Raportor:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE

         Examinarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, 17.00

19. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

 INTA/9/01390

  2018/0358M(NLE) 

Raportor:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE

         Examinarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, 17.00

* * *

3 decembrie 2019, 15.00 - 17.00

Audiere publică

20. Putem salva organul de apel al OMC?

 INTA/9/01860

         Audiere (a se vedea programul separat)

3 decembrie 2019, 17.00 - 18.30

21. Prezentarea raportului „De la Europa către lume: înțelegerea provocărilor cu care se confruntă femeile europene de afaceri”

22. Prezentarea de către Comisie a raportului referitor la punerea în aplicare a Regulamentului UE privind controlul exporturilor în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare [Regulamentul (CE) nr. 428/2009]

23. Chestiuni diverse

24. Reuniuni următoare

         20-21 ianuarie 2020 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 2 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate