PDF 183kWORD 332k

 

Utskottet för internationell handel

 

INTA(2019)1202_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00–17.30 och kl. 17.30–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Tisdagen den 3 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

2 december 2019 kl. 15.00–17.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         6–7 november 2019 PV – PE643.179v01-00

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

4. Meddelanden från ordföranden

5. Rättelse till "Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000"
***I 2018/0158(COD)

6. Diskussion med Europeiska handelskammaren i Vietnam, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Internationella fackliga samorganisationen (IFS) om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam och avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam

7. Diskussion om genomförandet av förordningen mot tortyr (förordning (EU) 2019/125)

2 december 2019 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar)

8. Samordnarnas sammanträde

3 december 2019 kl. 9.00–12.30

9. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

10. Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Föredragande:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

INTA*

 

 

Rådgivande utskott:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Diskussion

*** Elektronisk omröstning *** kl. 10.00

11. Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Föredragande:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 november 2019 kl. 18.00

12. Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Föredragande:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 november 2019 kl. 18.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

13. Övervakningsgruppernas verksamhet

INTA/9/01201

         Avläggande av rapport till utskottet

14. Lägesrapport om förfarandet för tillfälligt upphävande av tullförmåner för Kambodja enligt GSP-förordningen (förordning (EU) 978/2012)

15. Diskussion om genomförandet av förordningen om konfliktmineraler (förordning (EU) 2017/821)

Gemensam debatt

16. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Föredragande:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

17. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Föredragande:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

* * *

Gemensam debatt

18. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Föredragande:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, DEVE

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

19. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Föredragande:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, DEVE

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 17.00

* * *

3 december 2019 kl. 15.00–17.00

Offentlig utfrågning

20. Kan vi rädda WTO:s överprövningsorgan?

INTA/9/01860

         Utfrågning (se separat program)

3 december 2019 kl. 17.00–18.30

21. Redogörelse för rapporten "From Europe to the world: understanding challenges for European business women"

22. Kommissionens redogörelse för genomföranderapporten om EU:s gemenskapsordning för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden (förordning (EG) nr 428/2009)

23. Övriga frågor

24. Kommande sammanträden

         20–21 januari 2020 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 2 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy