PDF 179kWORD 322k

 

Commissie internationale handel

 

INTA(2020)0120_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 20 januari 2020, 15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Dinsdag 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

20 januari 2020, 15.00 - 17.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         25 november 2019 PV – PE644.781v01-00

         2-3 december 2019 PV – PE644.872v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Gedachtewisseling met Karen Curtis, hoofd van de afdeling Internationale Arbeidsnormen (NORMES, IAO)

6. Presentatie van het verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen

7. Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

         Verslaggeving aan de commissie

20 januari 2020, 17.30 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenvergadering

21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur

9. Uiteenzetting door Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, namens het fungerend voorzitterschap van de Raad, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van het internationaal handelsbeleid

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

10. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

AM – PE643.132v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.139v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

11. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

12. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

AM – PE643.133v02-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

13. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

14. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00

Bevoegd:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 december 2019, 17.00 uur

15. Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

INTA/9/00397

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

16. Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

         Verslaggeving aan de commissie

17. Gedachtewisseling betreffende de onderhandelingen over de toekomstige economische en handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk na zijn terugtrekking uit de Europese Unie

Met gesloten deuren

18. Reactie van de EU op de extraterritoriale gevolgen van maatregelen van een derde land (blokkeringsverordening, Instex, Nord Stream 2)

* * *

21 januari 2020, 15.00 - 18.00 uur

Openbare hoorzitting

19. Dag van het handelsbeleid

INTA/9/01950

         Hoorzitting (zie afzonderlijk programma)

20. Rondvraag

21. Volgende vergaderingen

         19-20 februari 2020 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid