PDF 202kWORD 1062k

 

 

Výbor pro mezinárodní obchod

 

INTA(2020)0219_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 19. února 2020, 9:00–11:30 a 11:30–12:30 (schůze koordinátorů) a 15:00–18:30

Čtvrtek 20. února 2020, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

19. února 2020, 9:00–11:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         20.–21. ledna 2020 PV – PE646.953v01-00

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4. Sdělení předsedy

5. Stav probíhajících třístranných jednání

INTA/9/01200

         zpráva příslušnému výboru

 

6. Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

         výměna názorů

 

7. Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Zpravodaj:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

 

8. Doporučení Radě, Komisi a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

 

9. Doporučení Radě, Komisi a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu před summitem konaným v květnu 2020

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Příslušný výbor:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

 

10. Prezentace zprávy o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019

 

19. února 2020, 11:30–12:30  (neveřejná)

11. Schůze koordinátorů

 

19. února 2020, 15:00–16:30

12. Výměna názorů s komisařem pro obchod Philem Hoganem v rámci strukturovaného dialogu s Komisí

 

19. února 2020, 16:30–18:30

13. Činnosti monitorovacích skupin

INTA/9/01201

         zpráva příslušnému výboru

14. Aktuální stav postupu dočasného odnětí celních preferencí pro Kambodžu podle nařízení o systému všeobecných celních preferencích (nařízení (EU) č. 978/2012)

Neveřejná schůze

15. Kontrola přímých zahraničních investic do Unie – stav příprav k jejich uplatňování

* * *

20. února 2020, 9:00–10:00

16. Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Zpravodajka:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

 

         výměna názorů

 

17. Prezentace Komise ohledně aktuálního stavu ochranných opatření EU týkajících se oceli po jejich prvním přezkumu a další kroky

 

20. února 2020, 10:00–12:30

Za účasti členů řídícího výboru Parlamentní konference o Světové obchodní organizaci (WTO)

18. Reforma WTO
– výměna názorů se zástupcem Kanady ve WTO Stephenem de Boerem

19. Jednání WTO o dotacích v odvětví rybolovu

20. Výměna názorů na výsledek trojstranného jednání o pravidlech WTO mezi ministry zahraničních věcí Japonska, Spojených států a Evropské unie, které proběhlo dne 14. ledna 2020

21. Různé

22. Příští schůze

         16.–17. března 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 18. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí