PDF 187kWORD 300k

 

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

 

INTA(2020)0219_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 19 ta' Frar 2020, 9.00 – 11.30 u 11.30 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 15.00 – 18.30

Il-Ħamis 20 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

Id-19 ta' Frar 2020, 9.00 – 11.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-20 u l-21 ta' Jannar 2020 PV – PE646.953v01-00

3. Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

4. Avviżi tal-President

5. Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati ta' trilogu li għaddejjin

INTA/9/01200

         Rapportar lura lill-kumitat

6. Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Responsabbli:

 

INTA

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE

 

         Skambju ta' fehmiet

7. Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera b'rabta man-negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera dwar il-laħam imħawwar mhux ippreparat mod ieħor

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Responsabbli:

 

INTA

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

8. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Responsabbli:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

9. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, fit-tħejjija għas-Summit ta' Mejju 2020

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Responsabbli:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

10. Preżentazzjoni tar-Rapport dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi li jkopri l-perjodu 2018-2019

Id-19 ta' Frar 2020, 11.30 – 12.30  (bil-magħluq)

11. Laqgħa tal-koordinaturi

Id-19 ta' Frar 2020, 15.00 – 16.30

12. Skambju ta' fehmiet ma' Phil Hogan, Kummissarju għall-Kummerċ, fil-kuntest tad-djalogu strutturat mal-Kummissjoni

Id-19 ta' Frar 2020, 16.30 – 18.30

13. Attivitajiet tal-Gruppi ta' Monitoraġġ

INTA/9/01201

         Rapportar lura lill-kumitat

14. Is-sitwazzjoni attwali tal-proċedura tal-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji għall-Kambodja skont ir-Regolament dwar "Is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi" (ir-Regolament (UE) Nru 978/2012)

Bil-magħluq

15. L-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni - is-sitwazzjoni attwali tat-tħejjijiet għall-implimentazzjoni

* * *

L-20 ta' Frar 2020, 9.00 – 10.00

16. L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Rapporteur:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Responsabbli:

 

INTA

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

17. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tas-salvagwardja tal-UE għall-azzar wara l-ewwel rieżami, u l-passi li jmiss

L-20 ta' Frar 2020, 10.00 – 12.30

Bil-parteċipazzjoni tal-Membri tal-Kumitat ta' Tmexxija tal-Konferenza Parlamentari għall-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)

18. Riforma tad-WTO
- Skambju ta' fehmiet ma' Stephen de Boer, Ambaxxatur tal-Kanada għad-WTO

19. In-negozjati tad-WTO dwar is-sussidji għas-sajd

20. Skambju ta' fehmiet dwar l-eżitu tal-laqgħa trilaterali dwar ir-regoli tad-WTO bejn il-Ministri għall-Kummerċ tal-Ġappun, l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea, fl-14 ta' Jannar 2020

21. Kwistjonijiet varji

22. Laqgħat li jmiss

         is-16 u s-17 ta' Marzu 2020 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza