PDF 177kWORD 299k

 

 

Commissie internationale handel

 

INTA(2020)0219_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 19 februari 2020, 9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

19 februari 2020, 9.00 - 11.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         20-21 januari 2020 PV – PE646.953v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

         Verslaggeving aan de commissie

6. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

         Gedachtewisseling

7. Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband met de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Bevoegd:

 

INTA

 

 

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

8. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Bevoegd:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

9. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Bevoegd:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

10. Presentatie van het verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019

19 februari 2020, 11.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

11. Coördinatorenvergadering

19 februari 2020, 15.00 - 16.30 uur

12. Gedachtewisseling met Phil Hogan, commissaris voor Handel, in het kader van de gestructureerde dialoog met de Commissie

19 februari 2020, 16.30 - 18.30 uur

13. Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

         Verslaggeving aan de commissie

14. Stand van zaken van de procedure voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja op grond van de SAP-verordening (Verordening (EU) nr. 978/2012)

Met gesloten deuren

15. Screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie - stand van de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging

* * *

20 februari 2020, 9.00 - 10.00 uur

16. Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Rapporteur:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Bevoegd:

 

INTA

 

 

 

         Gedachtewisseling

17. Presentatie door de Commissie van de stand van zaken van de EU-vrijwaringsmaatregelen voor staal na de eerste beoordeling ervan en toekomstige stappen

20 februari 2020, 10.00 - 12.30 uur

Met de leden van de stuurgroep van de Parlementaire Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

18. Hervorming van de WTO
- Gedachtewisseling met Stephen de Boer, ambassadeur voor Canada bij de WTO

19. WTO-onderhandelingen over visserijsubsidies

20. Gedachtewisseling over de resultaten van het trilateraal overleg op 14 januari 2020 over WTO-regels tussen de ministers van Handel van Japan, de Verenigde Staten en die van de Europese Unie

21. Rondvraag

22. Volgende vergaderingen

         16-17 maart 2020 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 18 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid