PDF 194kWORD 1058k

 

 

Comisia pentru comerț internațional

 

INTA(2020)0219_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 19 februarie 2020, 9.00 - 11.30 și 11.30 - 12.30  (reuniune a coordonatorilor) și 15.00 - 18.30

Joi, 20 februarie 2020, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

19 februarie 2020, 9.00 - 11.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         20-21 ianuarie 2020 PV – PE646.953v01-00

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

4. Comunicări ale președinției

5. Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului

INTA/9/01200

         Raport prezentat comisiei

6. Punerea în aplicare a politicii comerciale comune - raportul anual pe 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Raportor:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

DEVE

 

         Schimb de opinii

7. Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Elveția în legătură cu negocierile în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor OMC ale Elveției privind carnea neprelucrată altfel decât prin condimentare

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Raportor:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

 

         Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

8. Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Comisie competentă:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

9. Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privire la Balcanii de Vest, în pregătirea summitului din mai 2020

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Comisie competentă:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

10. Prezentarea Raportului privind sistemul generalizat de preferințe pentru perioada 2018-2019

19 februarie 2020, 11.30 - 12.30 (cu ușile închise)

11. Reuniune a coordonatorilor

19 februarie 2020, 15.00 - 16.30

12. Schimb de opinii cu Phil Hogan, comisarul pentru comerț, în contextul dialogului structurat cu Comisia

19 februarie 2020, 16.30 - 18.30

13. Activitățile grupurilor de monitorizare

INTA/9/01201

         Raport prezentat comisiei

14. Situația actuală a procedurii de retragere temporară a preferințelor tarifare pentru Cambodgia în temeiul Regulamentului privind SGP [Regulamentul (UE) nr. 978/2012]

Cu ușile închise

15. Examinarea investițiilor străine directe în Uniune - stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare

* * *

20 februarie 2020, 9.00 - 10.00

16. Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Raportoare:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

 

         Schimb de opinii

17. Prezentarea Comisiei referitoare la situația actuală a sistemului de protecție al UE pentru oțel după prima sa revizuire și etapele următoare

20 februarie 2020, 10.00 - 12.30

Cu participarea membrilor Comitetului director al Conferinței parlamentare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC)

18. Reforma OMC
Schimb de opinii cu Stephen de Boer, ambasadorul Canadei la OMC

19. Negocierile OMC privind subvențiile pentru pescuit

20. Schimb de opinii privind rezultatele reuniunii trilaterale cu privire la normele OMC miniștrilor comerțului din Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană, din 14 ianuarie 2020

21. Chestiuni diverse

22. Reuniuni următoare

         16-17 martie 2020 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 18 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate