PDF 177kWORD 299k

 

 

Výbor pro mezinárodní obchod

 

INTA(2020)0528_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Čtvrtek 28. května 2020, 9:00–10:00 a 14:00–16:00

Brusel

Místnost: účast na dálku (József Antall (2Q2))

28. května 2020, 9:00–10:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         21. dubna 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4. Sdělení předsedy

5. Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

         projednání návrhu zprávy

6. Prezentace Komise o zprávě týkající se uplatňování nařízení o zachování právních účinků dvoustranných investičních dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi

* * *

*** Hlasování *** První hlasování

7. Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Zpravodajka:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. dubna 2020, 12:00

8. Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. května 2020, 12:00

*** Konec hlasování ***

28. května 2020, 14:00–16:00

9. Výměna názorů s komisařem pro obchod Philem Hoganem o reakci EU v souvislosti s dopady onemocnění COVID-19 na obchod

10. Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Zpravodajka:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

* * *

11. Oznámení výsledků prvního hlasování

* * *

*** Hlasování *** Druhé hlasování

12. Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Zpravodajka:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. dubna 2020, 12:00

13. Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. května 2020, 12:00

*** Konec hlasování ***

14. Různé

15. Příští schůze

25. června 2020 (bude potvrzeno)

Poslední aktualizace: 25. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí