PDF 174kWORD 298k

 

 

Udvalget om International Handel

 

INTA(2020)0528_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 9.00-10.00 og 14.00-16.00

Bruxelles

Mødelokale: Fjerndeltagelse (József Antall (2Q2))

Den 28. maj 2020 kl. 9.00-10.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         21. april 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

4. Meddelelser fra formanden

5. Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Ordfører:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

         Behandling af udkast til betænkning

6. Forelæggelse ved Kommissionen af rapporten om anvendelse af "grandfathering"-forordningen (forordning om videreførelse af gældende aftaler) for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande

* * *

*** Afstemning *** Første afstemningsrunde

7. EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Ordfører for udtalelse:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 24. april 2020 kl. 12.00

8. Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 18. maj 2020 kl. 12.00

*** Afstemning afsluttet ***

Den 28. maj 2020 kl. 14.00-16.00

9. Drøftelse med Phil Hogan, kommissær med ansvar for handel, om EU's reaktion på konsekvenserne af covid-19 for handel

10. Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Ordfører:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

* * *

11. Meddelelse af resultaterne af den første afstemningsrunde

* * *

*** Afstemning *** Anden afstemningsrunde

12. EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Ordfører for udtalelse:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 24. april 2020 kl. 12.00

13. Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 18. maj 2020 kl. 12.00

*** Afstemning afsluttet ***

14. Diverse sager

15. Næste møder

25. juni 2020 (skal bekræftes)

Seneste opdatering: 25. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik