PDF 169kWORD 298k

 

 

Kansainvälisen kaupan valiokunta

 

INTA(2020)0528_1

ESITYSLISTALUONNOS

Ylimääräinen kokous

Torstai 28. toukokuuta 2020 klo 9.00–10.00 ja 14.00–16.00

Bryssel

Kokoushuone: etäosallistuminen (József Antall (2Q2))

28. toukokuuta 2020 klo 9.00–10.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         21. huhtikuuta 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

5. Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Esittelijä:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Vastaava:

 

INTA

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

6. Komissio esittelee kertomuksen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin investointisopimuksiin sovellettavista siirtymäjärjestelyistä annetun asetuksen täytäntöönpanosta

* * *

*** Äänestys *** Ensimmäinen äänestys

7. EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Valmistelija:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Vastaava:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 24. huhtikuuta 2020 klo 12.00

8. Lääkepula - miten selviytyä kasvavasta ongelmasta

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Valmistelija:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Vastaava:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 18. toukokuuta 2020 klo 12.00

*** Äänestys päättyy ***

28. toukokuuta 2020 klo 14.00–16.00

9. Keskustelu kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Phil Hoganin kanssa EU:n toimista, joilla torjutaan covid-19-epidemian vaikutuksia kauppaan

10. Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Esittelijä:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Vastaava:

 

INTA

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

* * *

11. Ensimmäisen äänestyksen tulosten ilmoittaminen

* * *

*** Äänestys *** Toinen äänestys

12. EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Valmistelija:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Vastaava:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 24. huhtikuuta 2020 klo 12.00

13. Lääkepula - miten selviytyä kasvavasta ongelmasta

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Valmistelija:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Vastaava:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 18. toukokuuta 2020 klo 12.00

*** Äänestys päättyy ***

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

25. kesäkuuta 2019 (vahvistettava)

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö