PDF 173kWORD 1061k

 

 

Tarptautinės prekybos komitetas

 

INTA(2020)0528_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 9.00–10.00 val. ir 14.00–16.00 val.

Briuselis

Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (József Antall (2Q2))

2020 m. gegužės 28 d. 9.00–10.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. balandžio 21 d. PV – PE650.528v01-00

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

4. Pirmininko pranešimai

5. 2018 m. metinis pranešimas dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

DEVE

 

         Pranešimo projekto svarstymas

6. Komisija pristato ataskaitą dėl tęstinumo reglamento taikymo dvišaliams valstybių narių ir trečiųjų šalių investicijų susitarimams

* * *

*** Balsavimo laikas *** Pirmoji balsavimo sesija

7. ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Nuomonės referentė:

 

Karin Karlsbro (RENEW)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 24 d. 12.00 val.

8. Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 18 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

2020 m. gegužės 28 d. 14.00–16.00 val.

9. Keitimasis nuomonėmis su už prekybą atsakingu Komisijos nariu Philu Hoganu dėl ES atsako į COVID-19 poveikį prekybai

10. Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą įgyvendinimas

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Pranešėja:

 

Marie-Pierre Vedrenne (RENEW)

PR – PE647.001v02-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

* * *

11. Pirmosios balsavimo sesijos rezultatų paskelbimas

* * *

*** Balsavimo laikas *** Antroji balsavimo sesija

12. ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Nuomonės referentė:

 

Karin Karlsbro (RENEW)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 24 d. 12.00 val.

13. Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 18 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

2020 m. birželio 25 d. (dar nepatvirtinta)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika