PDF 176kWORD 299k

 

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

 

INTA(2020)0528_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 28. maijā, plkst. 9.00–10.00 un plkst. 14.00–16.00

Briselē

Telpa: attālināta līdzdalība (József Antall 2Q2)

2020. gada 28. maijā plkst. 9.00–10.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 21. aprīlī PV – PE650.528v01-00

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

5. 2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Referents:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

6. Komisijas izklāsts — ziņojums par to, kā tiek piemērota regula par iepriekš iegūto tiesību aizsardzību attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm

* * *

*** Balsošanas laiks *** Pirmā balsošana

7. ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24. aprīlī plkst. 12.00

8. Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 18. maijā plkst. 12.00

*** Balsošanas beigas ***

2020. gada 28. maijā plkst. 14.00–16.00

9. Viedokļu apmaiņa ar tirdzniecības komisāru Phil Hogan par ES reakciju saistībā ar Covid-19 ietekmi uz tirdzniecību

10. Savienības tiesību īstenošana starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Referente:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

* * *

11. Pirmās balsošanas rezultātu paziņošana

* * *

*** Balsošanas laiks *** Otrā balsošana

12. ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24. aprīlī plkst. 12.00

13. Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 18. maijā plkst. 12.00

*** Balsošanas beigas ***

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes

2020. gada 25. jūnijā (vēl jāapstiprina)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika