PDF 180kWORD 298k

 

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

 

INTA(2020)0528_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa straordinarja

Il-Ħamis 28 ta' Mejju 2020, 9.00 – 10.00 u 14.00 – 16.00

Brussell

Sala: Parteċipazzjoni remota (József Antall (2Q2))

It-28 ta' Mejju 2020, 9.00 – 10.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-21 ta' April 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

4. Avviżi tal-president

5. Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Responsabbli:

 

INTA

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

6. Preżentazzjoni mill-Kummissjoni tar-Rapport dwar l-applikazzjoni tar-regolament tal-"anterjorità" għal ftehimiet bilaterali dwar l-investiment bejn Stati Membri u pajjiżi terzi

* * *

*** Ħin għall-votazzjoni *** L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

7. Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Adozzjoni tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-24 ta' April 2020, 12.00

8. Nuqqas ta' mediċini - kif nindirizzaw problema emerġenti

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Adozzjoni tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-18 ta' Mejju 2020, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

It-28 ta' Mejju 2020, 14.00 – 16.00

9. Skambju ta' fehmiet ma' Phil Hogan, Kummissarju għall-Kummerċ, dwar ir-risposta tal-UE għall-impatt tal-COVID-19 fuq il-kummerċ

10. L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Rapporteur:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Responsabbli:

 

INTA

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

* * *

11. Tħabbir tar-riżultati tal-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

* * *

*** Ħin għall-votazzjoni *** It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

12. Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-24 ta' April 2020, 12.00

13. Nuqqas ta' mediċini - kif nindirizzaw problema emerġenti

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-18 ta' Mejju 2020, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

14. Kwistjonijiet varji

15. Laqgħat li jmiss

il-25 ta' Ġunju 2020 (konferma pendenti)

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza