PDF 178kWORD 298k

 

 

Komisja Handlu Międzynarodowego

 

INTA(2020)0528_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 28 maja 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00 i 14.00 – 16.00

Bruksela

Sala: zdalne uczestnictwo (József Antall (2Q2))

28 maja 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21 kwietnia 2020 r. PV – PE650.528v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

4. Komunikaty przewodniczącego

5. Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

6. Przedstawienie przez Komisję sprawozdania w sprawie stosowania rozporządzenia o prawach nabytych w odniesieniu do dwustronnych umów inwestycyjnych zawieranych przez państwa członkowskie z krajami trzecimi

* * *

* * * Głosowanie * * * Pierwsza sesja głosowania

7. Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 24 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

8. Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 18 maja 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

28 maja 2020 r., w godz. 14.00 – 16.00

9. Wymiana poglądów z komisarzem ds. handlu Philem Hoganem na temat reakcji UE na skutki epidemii COVID-19 dla handlu

10. Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

* * *

11. Ogłoszenie wyników pierwszej sesji głosowania

* * *

* * * Głosowanie * * * Druga sesja głosowania

12. Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 24 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

13. Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 18 maja 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

25 czerwca 2020 r. (do potwierdzenia)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności