PDF 173kWORD 1051k

 

 

Comisia pentru comerț internațional

 

INTA(2020)0528_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 28 mai 2020, 9.00 - 10.00 și 14.00 - 16.00

Bruxelles

Sala: participare de la distanță (József Antall 2Q2)

28 mai 2020, 9.00 - 10.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         21 aprilie 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

4. Comunicări ale președinției

5. Punerea în aplicare a politicii comerciale comune - raportul anual pe 2018

 INTA/9/02089

  2019/2197(INI) 

Raportor:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

Avize:

 

DEVE

         Examinarea proiectului de raport

6. Prezentarea de către Comisie a Raportului privind aplicarea „Regulamentului de anterioritate” pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între statele membre și țări terțe

* * *

***Votare*** Prima sesiune de votare

7. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

 INTA/9/01956

  2019/2156(INI) COM(2019)0352

Raportoare pentru aviz:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

         Adoptarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 24 aprilie 2020, 12.00

8. Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

 INTA/9/02845

  2020/2071(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

         Adoptarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 18 mai 2020, 12.00

*** Sfârșitul votării ***

28 mai 2020, 14.00 - 16.00

9. Schimb de opinii cu Phil Hogan, comisarul pentru comerț, privind răspunsul UE la impactul COVID-19 asupra comerțului

10. Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

 INTA/9/02125

 ***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Raportoare:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

         Examinarea proiectului de raport

* * *

11. Anunțarea rezultatelor primei sesiuni de votare

* * *

***Votare*** A doua sesiune de votare

12. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

 INTA/9/01956

  2019/2156(INI) COM(2019)0352

Raportoare pentru aviz:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 24 aprilie 2020, 12.00

13. Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

 INTA/9/02845

  2020/2071(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 18 mai 2020, 12.00

*** Sfârșitul votării ***

14. Chestiuni diverse

15. Reuniuni următoare

 25 iunie 2019 (de confirmat)

Ultima actualizare: 25 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate