PDF 174kWORD 298k

 

 

Utskottet för internationell handel

 

INTA(2020)0528_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 9.00–10.00 och kl. 14.00–16.00

Bryssel

Lokal: sammanträde på distans (József Antall 2Q2))

28 maj 2020 kl. 9.00–10.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         21 april 2020 PV – PE650.528v01-00

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

4. Meddelanden från ordföranden

5. Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Föredragande:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

Rådgivande utskott:

 

DEVE

 

         Behandling av förslag till betänkande

6. Föredragning av kommissionen om rapporten om tillämpningen av ”skyddsförordningen” på bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer

* * *

*** Omröstning *** Första omgången

7. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Föredragande av yttrande:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 april 2020 kl. 12.00

8. Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 maj 2020 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas ***

28 maj 2020 kl. 14.00–16.00

9. Diskussion med Phil Hogan, kommissionens ledamot med ansvar för handel, om EU:s reaktion på konsekvenserna av covid-19 för handeln

10. Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Föredragande:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

PR – PE647.001v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

* * *

11. Tillkännagivande av resultaten av den första omröstningsomgången

* * *

*** Omröstning *** Andra omgången

12. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

INTA/9/01956

 2019/2156(INI) COM(2019)0352

 

Föredragande av yttrande:

 

Karin Karlsbro (Renew)

PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 april 2020 kl. 12.00

13. Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

INTA/9/02845

 2020/2071(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Andrey Kovatchev (PPE)

PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR – PE650.394v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 maj 2020 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas ***

14. Övriga frågor

15. Kommande sammanträden

25 juni 2020 (preliminärt)

Senaste uppdatering: 25 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy