11.11.2019
INTA_PA(2019)643140
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
k politike hospodárskej súťaže - výročnej správe za rok 2019
(2019/2131(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Enikő Győri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 102kWORD 61k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia