27.3.2020
INTA_PA(2020)648523
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests
(2019/2156(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Karin Karlsbro

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 112kWORD 59k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika