2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu
(COM(2014)0386 - C7-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Goffredo Maria Bettini

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 220kWORD 245k
Právní upozornění - Ochrana soukromí