2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes
(COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Goffredo Maria Bettini

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 190kWORD 216k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika