2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta
(COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Goffredo Maria Bettini

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 189kWORD 213k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö