2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu
(COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Goffredo Maria Bettini

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 213kWORD 244k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika