2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny
(COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 224kWORD 247k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności